Home Profiles Services Career Contact Us Awards
หน้าหลัก
 
บริษัท เมืองใหม่โครเมี่ยม จำกัด
บริการงานด้านการชุบทุกชนิด โดยได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO/TS16949:2009
 

บริษัท เมืองใหม่โครเมี่ยม จำกัด เป็นหนึ่งในด้านผู้ให้บริการรับชุบเคลือบผิวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนชิ้นส่วนที่เป็นโลหะด้วยกระบวนการ "การชุบซิงค์ด้วยไฟฟ้า" มีความชำนาญในด้านการชุบซิงค์ด้วยไฟฟ้า มากกว่า 15 ปี มีเครื่องจักรที่ทันสมัย ออกแบบมาเพื่อให้มีความเที่ยงตรงสูง สามารถผลิตงานได้รวดเร็ว มีสมรรถนะในการทนต่อการกัดกร่อนที่สูงสุด มีการส่งมอบที่ตรงเวลา และมีต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เป็นที่ไว้วางใจของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง มั่นใจให้เราเป็นผู้ให้บริการ ความสามารถของกระบวนการสามารถรองรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมน๊อตสกรู เป็นต้น
เรามุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบเครื่องจักรให้เหมาะสมและทันสมัย มีการพัฒนาวิจัย สรรหาเคมีที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด สนับสนุนบุคลากรในการฝึกอบรมให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีระบบงานและการบริหารคุณภาพได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 และ ISO/TS16949:2009 มีการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ ในการเคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อน เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมทุกประเภทในอนาคต
เรามีความพร้อมที่เป็นผู้ให้บริการ "รับชุบเคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อน" ทุกกระบวนการ เรามุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและการบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

 
เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล และข้อกำหนดของลูกค้า ทั้งทางด้านคุณภาพ
และการส่งมอบ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง
 

รับชุบซิงค์ ALKALINE และซิงค์ดีบุก ทุกสี
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทุกประเภท
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์
และอุตสาหกรรมน็อตสกรู

มาตรฐาน ISO 9001:2008
  ISO/TS16949:2009
   
วิสัยทัศน์
บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การบริการชุบเคลือบผิวโลหะทุกประเภท เพื่อป้องกัน การกัดกร่อนบนชิ้นส่วน และเพิ่มความสวยงามให้ผลิตภัณฑ์หลังกระบวนการชุบเคลือบ ผิวด้วยไฟฟ้า

1. เราจะเป็นบริษัทฯ ชั้นนำในธุรกิจการชุบเคลือบผิวบนโลหะที่มีประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในธุรกิจการชุบทุกชนิดโดยใช้ นโยบายในการดำเนินการ ดังนี้ "เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล และข้อกำหนดของ ลูกค้าทั้งทางด้านคุณภาพ และการส่งมอบ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง"

2.บริษัทฯ ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการชุบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า ไปยัง นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อรองรับตลาด ออโต้พาร์ทที่กำลังขยายตัว และมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน


บริษัท เมืองใหม่โครเมี่ยม จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2902-7677-8
โทรสาร : 0-2902-7677-8 ต่อ 100
อี-เมล์ : mmcpo@ksc.th.com, mmcpo@truemail.co.th
 
หน้าหลัก | ประวัติบริษัท | บริการของเรา | ตำแหน่งงานว่าง | ติดต่อเรา | รางวัล
Copyright © 2009 MUNGMAI. All Rights Reserved.